Prof. Dr. Ömer OKUMUŞ


Ömer OKUMUŞ 

I. Şәxsi mәlumatlar:

Doğulduğu tarix:

01.01.1942

Doğulduğu yer:

Türkiyə, Rize, Armutluk kәndi

Ailә vәziyyәti:

Evli  

Tel. Ofis:

012 448 28 62 / 311 

E-mail

ookumus@qu.edu.az; oqumus@msn.com

II. Tәhsili:

Profesör:             14 yanvar 1991  

Doçent:               29 iyun 1983

PhD :                   Ədəbiyyat ve bəşəri elmlər / Tehran Universiteti, Tehran, İran

Bakalavr :           Ərəb-fars filologiyası / İstanbul Universiteti, İstanbul, Türkiyə

Orta mәktәb:       Rize vilayəti Pazar orta məktəbi

III. İş tәcrübәsi:   

2001 -      

Qafqaz Universiteti
Bölmə Müdiri

1999 - 2001

Qafqaz Universiteti
Rektor

1995 - 1999

Uluslararası Doğu Universiteti
Rektor

1993 - 1995

Harran Universiteti
Bölmə Müdiri

1991 - 1993

Atatürk Universiteti
Professor

1983 - 1991

Atatürk Universiteti
Dosent Doktor

1974 - 1980

Atatürk Universiteti
Baş Müəllim

1968 - 1970

Atatürk Universiteti
Elmi İşçi

IV.  Xarici dil:    

Azərbaycan dili, Fransız dili, Ərəb dili, Fars dili.

V. Nəşrlər

Kitab :

Farsça-Türkçe Mukayeseli Atasözleri ve Deyimler . Erzurum-1989:Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, .

Kitab :

Farsça-Türkçe Tercüme Teknikleri . Erzurum-1985:Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, .

Məqalə :

"Süheylinin Muhabbet Destanı"Azerbaycan Jurnalı,No:6,pg:1,2001

Məqalə :

"Süheyli Maddesi" Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi,No:8,pg:1,1998

Məqalə :

"Abdurrahman Cami" Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi,No:1,pg:1,1992

Məqalə :

"Baharistan" Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi,No:1,pg:1,1991

Məqalə :

"Bahaeddin Amili" Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi,No:1,pg:1,1990

Məqalə :

"Hind Üslubu" Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi,No:1,pg:1,1989

Məqalə :

"Ahmet Süheylinin Hayatı ve Eserleri" Milli Kültür,No:60,pg:1,1989

Məqalə :

"İbn-i Sinanın Pendnamesi" Yeni Ümit,No:2,pg:1,1987

Məqalə :

"Mevlana Celaleddin" Yeni Ümit,No:3,pg:1,1987

Məqalə :

"Leyla ve Mecnun Mesnevileri ve Nizamininki ile Mukayesesi" Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi,No:17,pg:1,1987

VI. Verdiyi dәrslәr:

Qədim Türk Ədəbiyyatı, Türk əlyazmaları, Mətn şərhi

VII. Rәhbәrlik etdiyi magistr dissertasiyaları